Coop Mad

We reached out to Flexicu to get hands on, but we got a lot more. They have provided good input into our processes and way of working.

In connection with a redevelopment of the warehouse, we received an enormous amount of help from Flexicu and their partners, so that the warehouse came into play, became automated and more efficient.

Today, we use Flexicu as an aid for screening, recruiting and training new employees.

Anders Elong, operations manager, Coop Mad

About the case:

The company experienced – like the rest of the grocery trade – explosive growth due to corona. Therefore, they first had an urgent need for hands in the goods reception.

The collaboration with Flexicu began with us acquiring employees but has since developed. Among other things, we have helped Coop Mad to optimize its processes in connection with remodelling the warehouse.

Subsequently, we have helped to screen relevant candidates and train them to take the pressure off the managers, who have had to recruit and onboard a great many employees.

 

Should we start a collaboration?

Coop Mad

Vi tog fat i Flexicu for at skaffe hænder, men vi fik meget mere. De er kommet med gode input til vores processer og måde at arbejde på.

I forbindelse med en ombygning af lageret har vi fået enormt meget hjælp fra Flexicu og deres samarbejdspartnere, så lageret kom til at spille, blev automatiseret og mere effektivt.

I dag bruger vi Flexicu som hjælp til screening, rekruttering og oplæring af nye medarbejdere.

Anders Elong, driftschef, Coop Mad

Om casen

Coop Mad leverer dagligvarer direkte til danskernes døre og beskæftiger i dag omkring 300 medarbejdere i lager- og logistikfunktioner.

Virksomheden oplevede – som resten af dagligvarehandlen – en eksplosiv vækst på grund af corona. Derfor fik de først akut behov for hænder i varemodtagelsen.

Samarbejdet med Flexicu begyndte med, at vi skaffede medarbejdere, men har siden udviklet sig. Vi har blandt andet hjulpet Coop Mad med at optimere sine processer i forbindelse med ombygning af lageret.

Efterfølgende har vi hjulpet med at screene relevante kandidater og oplære dem for at tage presset af lederne, som har skulle rekruttere og onboarde rigtig mange medarbejdere.

Skal vi starte et samarbejde?

Ring til os

(+45) 71 74 32 60

Call us

(+45) 71 74 32 60